wie zijn we icoontje

Werking SeksGPS - Over ons en waarom?

De SeksGPS is een Limburgs initiatief vanuit het samenwerkingsverband van het algemeen welzijnswerk en jongerenwelzijn. Meer specifiek werken we met twee diensten samen:
•  CAW 't Verschil (www.cawtverschil.be)
•  BAAL (Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg) (www.baallimburg.be)

Vanuit de praktijk hebben we gemerkt dat jongeren, ouders en hulpverleners vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vaak hebben ze al een lange zoektocht achter de rug en hebben ze het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarom besloten we, vanuit onze twee diensten, om een platform op te richten voor iedereen in Limburg die vragen heeft over SGG of voor iedereen die in aanraking komt met jongeren die SGG gesteld hebben of dreigen te stellen.

Onze doelstelling is om zo laagdrempelig mogelijk te werk te gaan: we willen iedereen bereiken die vragen heeft over dit thema! We willen luisteren naar het verhaal zonder te oordelen, met een zo open mogelijke houding. We gaan altijd een duidelijk onderscheid maken tussen het gedrag dat gesteld is en de persoon van de jongere. We zoeken samen met jou naar de eigen krachten die aanwezig zijn, om zo samen een gepast antwoord op de vraag te vinden.

Het doel van de wegwijzer is niet alleen om mensen te helpen met een antwoord te vinden op hun vraag, maar ook om preventief te werk te gaan. Door mensen gericht te kunnen doorverwijzen proberen we: SGG te voorkomen (primaire preventie), SGG te stoppen (secundaire preventie) en herval van SGG te voorkomen (tertaire preventie).