wie zijn we icoontje

Wat is SGG? - Hoe reageren?

Hieronder wordt een schets gegeven van hoe je kan reageren op SGG in verschillende situaties. Een algemeen antwoord geven op hoe te reageren op SGG is echter niet mogelijk. Afhankelijk van de situatie en de context kan je anders reageren.

Wat kan je nu doen als je denkt dat je zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt gesteld?

Zoek een volwassen persoon op die je vertrouwt en praat erover. Door erover te praten, kan je vermijden dat het in de toekomst nog gebeurt. Je kan samen zoeken of je dit kan bespreken met de persoon over wiens grens je bent gegaan. Er kan gekeken worden naar wat jou het beste kan helpen om dit gedrag niet meer te stellen en om te onderzoeken hoe het komt dat je over de grens bent kunnen gaan.

Wat kan je doen als je het gevoel hebt dat er over jouw grens is gegaan?

Zoek een volwassen persoon op die je vertrouwt en praat erover. Er mag niet over jouw grens gegaan worden. Er kan samen met jou gezocht worden hoe dit kan stoppen, of je hulp nodig hebt om hierover te praten en om dit te verwerken. Je kan en mag klacht indienen bij de politie. Ook de persoon die over jouw grens ging, moet geholpen worden zodat dit niet meer gebeurt.

Wat kan je doen als je als hulpverlener, ouder, opvoeder, broer, … uitkomt op seksueel grensoverschrijdend gedrag dat gesteld wordt door een kind of jongere?

Reageer altijd en probeer niet te veroordelen. Maak het bespreekbaar. Focus je reactie op het gedrag en niet op de persoon van het kind of de jongere. Gedrag mag en moet je soms afkeuren, dit wil niet zeggen dat je het kind of de jongere als persoon afkeurt!

Afhankelijk van welk grensoverschrijdend gedrag gesteld wordt, moet je anders reageren. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen en dan proberen we samen te zoeken om op een aanvaardbare manier met die specifieke situatie om te gaan.