wie zijn we icoontje

Wat is SGG? - FAQ

1. Waar moet ik op letten om niet over mijn grens te gaan of over de grens van een ander? Hoe SGG voorkomen?

Je dient steeds rekening te houden met 3 grenzen: je persoonlijke grens, de grens van de ander en de grens van onze samenleving.

Waar moet ik op letten om niet over mijn grens te gaan?
Hoe zorg ik er voor dat ik niet over een ander zijn grens ga?


2. Waar kan ik grensoverschrijdend gedrag melden?

Er zijn verschillende instanties waar je seksueel grensoverschrijdend gedrag kan melden. Hieronder worden enkele instanties en hun contactgegevens opgesomd.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg (VK)
Politie
Childfocus
Meldpunt kinderporno


3. Waar kan ik als pleger van SGG terecht?

Er zijn in Limburg een aantal diensten gespecialiseerd in het aanbieden van hulpverlening wanneer er seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd is.
In het Centrum Algemeen Welzijnwerk (CAW) 't Verschil, kunnen zowel minderjarige als meerderjarige plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag terecht. Als pleger kan je ook terecht bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

Op de dienst Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg (BAAL) kunnen jongeren, na doorverwijzing van de jeugdrechtbank, 20u een leerproject volgen waarbij er dieper wordt ingegaan op het gepleegde seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ouders of opvoeders kunnen voor vragen ook steeds aankloppen bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk of het Centrum Geestelijke Gezondheidzorg.

CAW 't Verschil
VGGZ (Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg)
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg (VK)
Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg (BAAL)


4. Waar kunnen slachtoffers van SGG terecht?

Het is belangrijk dat een slachtoffer zijn/haar verhaal in alle vertrouwen en veiligheid kan vertellen tegen een vertrouwenspersoon. Een slachtoffer kan steeds klacht indienen bij de politie. Zij zullen mee zoeken naar een gepaste doorverwijzing. Daarnaast kan een slachtoffer ook steeds terecht bij een hulpverleningsinstantie zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Deze centra zijn gespecialiseerd om psychosociale of psychiatrische steun te bieden aan slachtoffers.

CAW Sonar – team Slachtofferhulp

CAW 't Verschil, Algemeen Onthaal
VGGZ (Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg)
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg (VK)


5. Wat kunnen de gevolgen zijn van SGG?

Iemand die slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan op verschillende domeinen gevolgen ervaren van het seksueel misbruik.

  • Lichamelijke of fysieke gevolgen: psychosomatische klachten, verlies van eetlust, nachtmerries,…
  • Sociale gevolgen: problemen met seksualiteit, onaangepast seksueel gedrag, delinquent gedrag, isolatie, moeilijk relaties kunnen aangaan, promiscue gedrag, …
  • Psychische gevolgen/ mentale gevolgen: laag zelfbeeld, gevoel van machteloosheid, schuld en schaamtegevoelens, gevoel van wantrouwen, basisgevoel van veiligheid dat geschaad is, depressiviteit, angst, woede en agressie, …
  • In aanraking komen met politie en justitie en steeds opnieuw je verhaal moeten doen
  • Materiële en financiële gevolgen: bv. het betalen van een advocaat of psycholoog/psychiater, …

Hier zijn een aantal mogelijke gevolgen opgesomd. De gevolgen zullen voor iedere persoon anders zijn, afhankelijk van zijn/haar beleving en de aard van het misbruik. Welke gevolgen een slachtoffer heeft, wordt mee bepaald door verschillende factoren (draagkracht en draaglast van de persoon, de ondersteuning van de omgeving, mate van angst die het kind of de jongere heeft ervaren, leeftijd van het slachtoffer, aard van de feiten, duur van het misbruik, de mate waarin dwang/geweld aanwezig was, relatie van het slachtoffer ten aanzien van de pleger, …). Iedere persoon reageert anders op het seksueel grensoverschrijdend gedrag wat hem/haar is overkomen.


6. Waar kan ik vorming krijgen over SGG? Hoe kan ik SGG bespreken?

Als je vermoeden hebt van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk dit steeds bespreekbaar te maken. Probeer een zo open mogelijk gesprek te voeren, waar het kind of de jongere zelf zijn/haar verhaal kan vertellen. Probeer zo onbevooroordeeld mogelijk het verhaal te beluisteren. Bewaak en respecteer de grens die het kind of de jongere zelf aangeeft. Je kan ook altijd advies inwinnen bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, het Centrum Algemeen Welzijnswerk of het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Sensoa ontwikkelde bovendien vormingen, lessenpakketten en educatief materiaal omtrent SGG. Je kan dit terugvinden op www.sensoa.be


7. Eens een pleger, altijd een pleger? Is een pleger van seksueel misbruik ook altijd een slachtoffer van seksueel misbruik?

Eens een pleger altijd een pleger?
Is een pleger van seksueel misbruik ook altijd een slachtoffer van seksueel misbruik?


8. Heb ik recht op seks van mijn vriend/ vriendin?

Je hebt NOOIT recht op seks van je vriend/vriendin. Een recht wil zeggen dat je iets mag afdwingen. Seks mag je nooit afdwingen. Een persoon is altijd baas over zijn/haar lichaam en mag te allen tijde aangeven of hij/zij iets wel of niet wil op seksueel gebied. Het is belangrijk om in je relatie te praten over seksualiteit. Zo komen jullie van elkaar te weten wat je wel of niet graag hebt op seksueel gebied. Het is natuurlijk normaal dat je in je relatie seksuele verlangens hebt en seks wilt met je vriend/vriendin maar het is erg belangrijk dat je de keuze van je vriend/vriendin respecteert.


9. Als ik filmpjes/ foto's op internet plaats, kan ik deze dan nadien van het internet verwijderen?

Eens op het internet, altijd op het internet! Je kan misschien wel kiezen wat je online plaatst en wie het mag zien. Maar je hebt geen controle over wat die personen met die foto's of filmpjes doen. Zij kunnen het weer doormailen of op een website zetten. Bijvoorbeeld als je iets op Facebook post en je duidt aan dat 'vrienden van vrienden' het mogen zien, dan gaat het over gemiddeld 13000 mensen. Ook alles wat je toont via webcam kan geregistreerd worden. Wees je hier bewust van. Wat je wel kan doen, is melden dat er een foto van jou op het internet staat en dat je hier niet mee akkoord gaat. Maar zoals we al eerder aangaven, heb je er geen controle over of iemand deze foto al heeft afgehaald of doorgestuurd naar iemand anders. Wees je dus steeds bewust van wat je op internet zet en stel je de vraag of deze foto ook in een andere context anders kan geïnterpreteerd worden. De boodschap is dus: "Think before you post!".

Voor meer tips omtrent veilig internetgebruik, kan je terecht op de website www.clicksafe.be.