wie zijn we icoontje

Wat is SGG? - Definitie

Wanneer iemand op seksueel gebied over je persoonlijke grens gaat, kan je spreken van 'seksueel grensoverschrijdend gedrag' (SGG).
Het is belangrijk om je persoonlijke grens te kennen. Deze verschilt echter van persoon tot persoon. Daarom is seksueel grensoverschrijdend gedrag een moeilijk af te bakenen begrip.

Wanneer is seksueel gedrag grensoverschrijdend?
"Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering ten aanzien van een kind of jongere, in verbale, non verbale of fysieke zin, waarbij in seksueel contact aan één of meerdere van de volgende 6 voorwaarden niet wordt voldaan:
1) wederzijdse toestemming
2) vrijwilligheid
3) gelijkwaardigheid
4) leeftijds- of ontwikkelingsadequaat
5) contextadequaat
6) zelfrespect."

Om van toestemming voor seksueel gedrag te kunnen spreken moet aan alle zes voorwaarden voldaan zijn. Het zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een positieve seksuele interactie tussen twee of meerdere personen.

Klik op de titels voor meer informatie per voorwaarde.

1) Wederzijdse toestemming

2) Vrijwilligheid

3) Gelijkwaardigheid

4) Leeftijds- of ontwikkelingsadequaat

5) Contextadequaat

6) Zelfrespect